> vy__tr-ženo  z  kon_textu... 

aneb život je takový 

Konstrukční dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat. (Antoine de Saint-Exupery)

Jestliže je problémem komunismu lež, pak problémem kapitalismu je cynizmus.

Nehrajme si na Bohy. Zkusme být alespoň lidmi. 

Ve jménu svobody produkujeme další útlak. 

Vylíčila, jak se téměř udusila v kouřem zaplněném
sklepě, v němž kolem ní matky řezaly dětem zápěstí,
aby děti zemřely rychleji vykrvácením. (Drážďany 1945) 

Blahobyt je luxusní zboží či dobrodružné cesty
do "náhražkových rájů" v exotické cizině. 

Pohodlí je jako droga, posléze jako vězení. 

Práce posiluje vůli přežít. 

Nejrychlejší oř, jenž tě doveze k cíli dokonalosti, jest bolest. 

Existují lidé a ne-lidé. Afgánské a irácké oběti Bushovy a Blairovy
války patří k těm druhým - životům, které mohou být obětovány
ve jménu západu. 

Ve vztahu ke zvířatům jsme všichni nacisté. 

Genocidu není možné nazývat bojem proti terorismu. 

Preventivní vojenský útok nelze zpětně ospravedlňovat.
Není dovoleno vést válku na základě podezření. 

Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně 

Softwarové patenty jsou prezitek, stejne jako je prezitek nevolnictvi,
bezci s praporkem pred jedoucim autem, komunismus… 

Vydávat vězně do jiné země na mučení je stejné, jako byste to dělali sami. 

Každý člověk má klíč o dnebeské brány. Tentýž klíč však také odemyká bránu pekel. 

Představivost přírody je mnohem, mnohem větší než představivost lidská. 

Pochybností se netřeba bát, naopak je máme vítat jako možnost dalšího rozvoje. 

Hrozby mohou být šíreny stejne úspešne, jako laskavost a prátelství. 

Clovek nemusí mít jistotu, aby mohl klidne žít. 

Reklama je z vedeckého pohledu príkladem nemorálního popisu zboží. (R. Feynman) 

Jedno z nejvetších nebezpecí pro moderní spolecnost predstavuje opetné vzkríšení
a rozmach pokusu kontrolovat, co si lide smejí a co si mají myslet. 

Co je v člověku dobrého, projeví se v činu. 

Ministerstva spravedlnosti jsou zplnomocněna prosazovat zákony,
které by před žádnou spravedlností neobstály. 

Mravnost je jako pták, kterej letí přes moře a musí pořád mávat křídly.
Když přestane mávat křídly, spadne a utopí se. To pořád platí. Musíš být mravná dneska,
nestačí, žes byla včera. A nestačí, žes byla dneska, musíš být mravná i zítra.
Nedá se to našetřit. (A. Lustig) 

Nesvoboda je spojena se strachem ze smrti a s touhou zůstat naživu za každou cenu. 

Každý den se dozvím spoustu informací o prdeli Jennifer Lopez,
ale nic o válce v Iráku (Jello Biafra) 

Po etické stránce, je krajně obtížné rozlišit mezi výbušným zařízením, vystřeleným
nejnovějším vynálezem raketové techniky, aby zabilo lidi stovky kilometrů daleko,
a tím, které se nechá za stejným účelem v balíku na nádraží. 

Mezinárodními konvencemi chráněné civilní objekty (mateřské školky a nemocnice)
byly přejmenovány na >legitimní cíle<. Usmrcené a zmrzačené civilní obyvatelstvo
bylo přeřazeno do nově založené kategorie >vedlejších škod<. 

Velká část obyvatelstva je schopná se identifikovat s (pseudo)problémy svého oblíbeného
politika nebo své oblíbené herečky. Umírající lidé v Africe jsou příliš daleko a skoro nikoho
se to netýká. Záběry mrtvých a hladovějících už spíše otupují, než aby probouzely z letargie. 

Válka samotná není důležitá, horší je to, co přijde po ní. Svět, do kterého se řítíme,
svět plný nenávisti a hesel. George Orwell 

Ti, kdo shledávají militantní islám děsivým,
zjevně ještě nikdy neviděli militantní demokracii... 

Tato válka není o ropě. Je o ropě, o vodě, o silnicích, o vlacích,
o telefonech, o přístavech a o narkotikách. 

Já jsem nikdy v životě neviděl "dobře míněnou" válku
anebo dobře míněnou okupaci. (Jordánský princ Husajn) 

Je v naší společnosti ještě něco lidem společné kromě nakupování? 

Zabiti s poukazem na odvraceni hypotetickeho budouciho nebezpeci, je vrazda. 

Cílem našich válečných příprav je udržení míru. 

Ti, kdo válku naplánovali, si jsou vedomi, že svou budoucí nadvládu mohou udržet
prostrednictvím jednoduché hospodárské formule: krev je obnovitelný zdroj, ropa nikoliv. 

Nedělej obchody s přáteli, přijdeš o ně... (o přátele). 

...tento svět rostoucí nerovnosti, v nejbohatší pětině světa spotřebovávají lidé 65 procent
veškerého zboží a služeb. 86 procentům nejchudší pětiny zbývá jen jediné procento. 

Mahatma Gandhiho. Pote co se Indie osvobodila z podruci britskeho imperia, byl dotazan,
zda si Indie zvoli stejny model vyvoje jako Anglie. "Vy potrebujete ke sve existenci
polovinu zdroju teto planety. Kolik planet bychom pak spotrebovali my ?" (Citace neni doslovna)

J. Culik: Provozují skutečně všichni Romové parazitickou živnost "plození dětí",
takže je nutno začít aplikovat nacistické eugenické prinicipy a bránit státními zásahy tomu,
aby se "nerodilo tolik barevných"? Vadí skutečně, bude-li v Čechách či na Slovensku
více lidí tmavé pleti než bělochů? Proč jsou lidé tmavší pleti horší? Z chování Romů
v zahraničí, kde se mnoho z nich rychle integruje do normální společnosti (zejména
jejich děti se velmi dobře učí ve školách), vyplývá, že se v prostředí středovýchodní
Evropy chovají Romové mnohdy asociálně právě proto, že jsou (z různých historických
důvodů) ztraumatizovanou menšinou. Ve všech evropských zemích existuje vrstva
asociálních negramotných lidí. Nejde spíš o sociální problém, než o problém určitého
etnika, který je možno řešit zákazem: "Vy nesmíte mít příliš mnoho dětí"? Nevylučujme,
prosím, lidi z "naší" společnosti, ať to jsou Romové, homosexuálové, Češi v zahraničí nebo
přistěhovalci. Hovořil jsem v pátek v Praze s jednou americkou novinářkou o Mexičanech
žijících v Kalifornii. Fascinovalo mě, že o nich hovořila jako o jednotlivých lidech, nikoliv
jako o příslušnících nějakého cizího, nepřátelského, kolektivního etnika, před nimiž se musíme bránit. 

Víra se nikdy nezrodí jako výsledek racionální argumentace 

Potíž je, že strašlivé události z 11. září daly Američanům zakusit bolest, jakou zakoušejí
lidé v mnoha částech světa - neposkytly Spojeným státům monopol na utrpení. 

Americká vláda porušuje dohody, které se jí nelíbí, vyhrožuje zemím, které se jí nelíbí
a ignoruje námitky vůči své politice, které se jí nelíbí. Pak se diví, že se nelíbí světu. 

"Oni si teď v Čechách myslí, že jakmile se komunismus rozložil, mohou si dát pohov.
Jako by přece nebylo nutné i demokracii trvale a ostražitě budovat a hájit." 

"Aťsi ten který přemůže tisícekrát tisíc mužů, větším dobyvatelem je teprve ten,
který přemůže sama sebe, neboť vlastní Já je věru nejmocnějším protivníkem..." 

"Je vari sloboda diváka televízie skutočnou slobodou? Každý namietne, že televízia
sa dá vypnúť... Avšak s žuďmi, ktorí nie sú schopní vypnúť televízor, nemá zmysel debatovať o slobode." 

Cesi rekli, ze sudeststi nesou kollektivni vinu. Kdo nese vinu kdyz cesky stat krade? (majetek emigrantu) 

Jediným opravdovým štěstím je být poctivý. (Christian F. Gellert) 

Válečná modlitba
Ó Bože náš Otče, naši mladí vlastenci, idoly našich srdcí, jdou do boje - buď jim nablízku!
S nimi - v duchu - jdeme do boje také my, ze sladkého pokoje našeho domácího krbu
jdeme udeřit na nepřítele. Ó Bože náš Otče, pomoz nám roztrhat našimi granáty nepřátelské
vojáky na krvavé cáry; pomoz nám pokrýt utěšená pole nepřítele bledými mrtvolami
jeho vlastenců; pomoz nám přehlušit hřmění zbraní nářkem jeho raněných zmítajících
se v bolestech; pomoz nám zničit jeho skromné domovy ohnivou smrští; pomoz nám,
abychom rozdírali srdce jeho vdov, které nikomu nic neudělaly, marným žalem; pomoz nám,
abychom je a jejich malé děti zbavili střechy nad hlavou, aby bez opory přátel putovaly
troskami své zničené zem v hrůze, hladu a žízni, vydány napospas slunečnímu žáru
v létě a ledovému větru v zimě, zlomeny na duchu, vyčerpány námahou, vyprošující
si od Tebe útočiště hrobu, které je jim odepřeno - a to vše kvůli nám, kdo tě ctí, Pane,
- znič jejich naděje, zlom jejich životy, prodluž jejich hořké putování, dej ztěžknout
jejich krokům, ať umývají své cesty vlastními slzami, značí bílý sníh krví svých zraněných nohou!
Prosíme o to, v duchu lásky, v duchu Toho, který je zdrojem lásky a kdo je věrným
útočištěm a přítelem všech, kdo lkají a jsou obtíženi a hledají Jeho pomoc se srdcem
pokorným a zkroušeným. Amen." 
Výňatky z anglického textu "The War Prayer" uveřejnil poprvé Albert Bigelow Paine
ve svém životopisu Marka Twaina z roku 1912 s poznámkou, že autor řekl, že byl
přemlouván, aby text nepublikoval. Podle Paina Mark Twain na cenzuru přistoupil
a prohlásil: "Řekl jsem v tom celou pravdu, a pouze mrtvý člověk může v tomto
světě říci pravdu. Může to být zveřejněno, až budu mrtev." Úplný text byl uveřejněn
v "Europe and Elsewhere" (1923). Z angličtiny přeložila Marta Pešková pro křesťanský
občasník "Člověk člověku, lidé lidem" 

"Vykašli se na svůj život, já ho budu žít za tebe," takto nějak oslovuje postmoderní
Mefisto postmoderního Fausta. Jenže ďábel je jak známo lhář a nic za nás žít nebude.
Pouze zaživa shnijeme u televizní obrazovky. 

Vlastenectví není možné bez tolerance 

|-|..-| 
<< back