HDR a Tone Mapping v Gimpu
Popis způsobu vytváření HDR a Tone Mapping fotografií pomocí bitmapového editoru Gimp.
 •  Nejprve je potřeba vyfotit tři snímky jednoho motivu s korekcí ±1 až 2 EV.
 •  Snímky otevřeme v Gimpu a vložíme do jednotlivých vrstev jednoho souboru.
 •  Protože se ani s použitím stativu neubráníme posunu, je nejrve s pomocí průhlednosti potřeba posunem a rotací napasovat jednotlivé vrstvy na podklad.
 •  K oběma horním vrstvám přidáme masku vrstvy pomocí menu | Vrstva | Maska | Přidat masku vrstvy | Kopie vrstvy v odstínech šedi |
 •  Vybereme z tmavšího snímku (-1 EV) světlejší pasáže označením masky v paletě, a poté z menu | Barvy | Práh | hodnotu například 119 až 255, histohram je nám nápovědou.
 •  Ze světlejšího vybereme stejným zpúsobem tmavé pasáže hodnotami 0 až
 •  Nyní je potřeba rozostřit okraje jednotlivých masek | Filtry | Rozostření | Gaussovské rozostření |
 •  Výsledek spojíme do jedné vrstvy z menu | Obrázek | Zploštit obrázek |

 •  Následuje popis techniky tone mapping - vytvoříme dvě kopie pozadí z menu | Vrstva | Duplikovat vrstvu |
 •  Desaturujeme vrchni vrstvu z menu | Barvy | Odbarvit |
 •  Invertujeme vrchní vrstvu z menu Barvy Invertovat |
 •  Rozostříme vrchní vrstvu z menu | Filtry | Rozostření | Gaussovské rozostření
  hodnota rozostření je závislá na velikosti obrázku, v tomto případě byla použita hodnota 500
 •  Nastavíme v paletě průhlednost vrchní vrstvy na 75%
 •  Následuje sloučení ze spodní vrstvou z menu | Vrstva | Sloučit dolů |
 •  Nastavíme režim sloučené vrstvy na | Mírné světlo |
 •  Efekt je možné zdůraznit použitím | Barvy | Úrovně | Automaticky | na vrchní vrstvu.
Zdrojové soubory
truba.jpg [1,2 MB] | truba-1ev.jpg [1,2 MB] | truba+1ev.jpg [1,2 MB]
HDR v Gimpu hdr.xcf.bz2 [1,3 MB]
Tonemapping v Gimpu tonemap.xcf.bz2 [1 MB]
Použit Gimp verze 2.4.0-RC3 pro Linux
| Copyleft ok1hra 2007 | w3c html 4.01 |